Wolontariat


face WOLONTARIAT jest świadomą, dobrowolną i bezpłatną działalnością dla dobra innych osób, zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami.

Naszym wolontariuszom OFERUJEMY

 • Poszerzanie swojej wiedzy
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów (zgodnych z celami statutowymi Fundacji)
 • Korzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów
 • Zdobycie doświadczenia w pracy z psami
 • Szkolenie (swojego) psa metodami pozytywnymi
 • Możliwość odbycia praktyk studenckich
 • Materiały oraz świadczenia, zgodnie z polskim ustawodawstwem
 • U naszych wolontariuszy SZUKAMY

  • Pozytywnego nastawienia
  • Zaangażowania
  • Umiejętności pracy z grupą i w grupie
  • Świadomego działania
  • Chęci uczenia się
  • Pasji w pracy z dziećmi
  • Tolerancji dla inności
  • Etycznego podejścia do naszych czworonogów

  Wolontariat w Fundacji DogoDogo

  Każdy z naszych wolontariuszy na wstępie (niezależnie od tego, jaką rolę będzie pełnić w naszej organizacji) przechodzi podstawowe szkolenia związane z tematyką naszej działalności. Bardzo ważne bowiem jest dla nas to, aby nasi wolontariusze dysponowali wiedzą z zakresu komunikacji z psem oraz działań związanych z dogoterapią.
  Po odbyciu szkoleń oraz 2 miesięcznego stażu w zależności od wykształcenia, predyspozycji i zainteresowań proponujemy wolontariuszom następujące formy działania w naszej organizacji:

  • Przewodnik psa terapeuty
  • Asystent spotkań terapeutycznych
  • Terapeuta
  • Koordynator placówki, projektu
  • Asystent trenera psów
  • Wolontariusz wspierający bieżące prace organizacji

  Młody wolontariusz

  Jest to propozycja dla osób które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia i w związku z tym nie mogą być jeszcze wolontariuszami organizacji, mogą jednak wspierać działalność naszej organizacji poprzez wolontariat szkolny. Dla szkół mamy specjalny program współpracy.
  Młodzi wolontariusze pomagają nam realizować cele organizacji, a my zapewniamy szkolenia oraz poszerzanie ich wiedzy.