Działania


Nasza działalność podzielona jest na następujące grupy:

1. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla osób z:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • opóźnieniem i zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji
 • autyzmem
 • ADHD
 • innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego (choroby genetyczne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia związane z narządami zmysłu...)

W czasie naszych spotkań realizujemy plany pracy podzielone na obszary terapii.
Terapia przygotowana jest indywidualnie dla każdego dziecka w oparciu o diagnozę funkcjonalną, rozmowę z rodzicem lub opiekunem dziecka.

2. Terapia lęku przed psami (dorośli i dzieci):

 • Zbadanie przyczyny problemu
 • Przygotowanie planu indywidualnej terapii i realizacja

Największym naszym osiągnięciem było zachowanie dziewczynki, która swobodnie obserwowała psa, naśladowała jego ruchy, włączyła się do zabawy. Wcześniej dziecko na widok psa potrafiło wbiec na ulicę pełną samochodów.

3. Współpraca z ośrodkami w celu rozszerzenia działań o terapię z udziałem psa:

 • grupowe
 • indywidualne.

4. Współpraca ze szkołami, przedszkolami specjalnymi, domami dziecka w ramach realizacji działań terapeutycznych i edukacyjnych.
Współpraca realizowana cyklicznie.

5. Współpraca ze szkołami i przedszkolami podczas realizacji zadań edukacyjnych:

 • bezpieczne postawy w obecności psa
 • dobry opiekun psa
 • czas wolny z psem: nauka, sport

Współpraca realizowana jest cyklicznie lub jako jednorazowe wydarzenie.

6. Szkolenie pracowników ośrodków, w których realizowana jest terapia z udziałem psa:

 • cele i zasady dogoterapii
  zasady współpracy podczas zajęć
  zasady BHP
  przygotowanie placówki i personelu do zajęć.

7. Udział w turnusach rehabilitacyjnych:

 • w ramach zajęć terapeutycznych
 • w ramach zajęć aktywizujących, wspomagających terapię

8. Wspomaganie rodzin w szkoleniu i wychowaniu psa rodzinnego, obecnego w domu, w którym jest dziecko niepełnosprawne:

 • nauka umiejętności komunikacji z psem
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych zachowań psa
 • pomoc w szkoleniu psa