Zajęcia dla dzieci z wadą słuchu


Rozpoczęły się zajęcia dla dzieci z wadą słuchu. Zajęcia dogoterapii prowadzimy dzięki współpracy naszych terapeutów ze Stowarzyszeniem Usłyszeć Świat. Część dzieci uczestniczyła w zajęciach w poprzednim roku szkolnym oraz na obozie rehabilitacyjnym.